Aktuellt

30 januari 2022 kl 16.00 Ersta kyrka, Stockholm – UPPSKJUTEN
Kaddish
– konsert i samband med Förintelsens minnesdag
Musik av Jacob Mühlrad, Johann Michael Bach, Johann Christoph Bach samt uruppförande av Even when He is silent, musik Ingunn Ligaarden
Ersta vokalensemble, Patrik Sandin, dirigent, Hannes Meidal, läsning, Stefan Löfvén, inledning
Läs mer

Ur vinterns mörker för damkör SSA och piano – text Joseph Halldorf, musik Ingunn Ligaarden – ges ut av Bo Ejeby Förlag

Våra sår blir läkta – text Anders Frostenson, musik Ingunn Ligaarden – ges ut av Gehrmans Musikförlag

Gryningens vidsträckta hav – 17 psalmer och sånger – text Joseph Halldorf, musik Ingunn Ligaarden, förlaget Silentium skrifter

Detta är sånger för både troende och sökare. Tystnaden är en hjälp för den som söker och den finns mellan raderna.
Liselotte J Andersson

Beställ boken

Noter körarrangemang

Hope – two poems by Emily Dickinson – musik Ingunn Ligaarden, Bo Ejeby Förlag

Lyssna (Linköpings Studentsångare Composition Award 2020)

Noter manskör TTBB
Noter blandad kör SATB div.